Update cookies preferences
Promotic

RecalcK - właściwość obiektu ExtComm

Opis:
Wartość stałej K do przeliczenia.
Składnia:
Double RecalcK
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Przeliczenie wartości" tego obiektu.
Patrz również:
- ExtComm.RecalcD (właściwość)
- ExtComm.RecalcQ (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nK = oExt.RecalcK;

Historia:
Pm9.00.10: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.