Update cookies preferences
Promotic

LastSendValue - właściwość obiektu ExtComm

Opis:
Ostatnia wysłana wartość.
Składnia:
Variant LastSendValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- ExtComm.LastSendError (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nValue = oExt.LastSendValue;
Przykład2:
Patrz przykład w zdarzeniu PmaCommGroup.onDataSend.

Historia:
Pm9.00.21: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.