Promotic

onDataSend - zdarzenie obiektu PmaCommGroup

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po wysłaniu danych do komunikacji.
 
Zdarzenie jest wywołane nawet jeżeli komunikacja nie powiodła się (wartość nie została wysłana).
 
Na razie zdarzenie jest zawsze wywołane po wysłaniu jednej zmiennej (tzn. w parametrze pEvent.Items zawsze jest tylko jeden element).
Tak jest, ponieważ wysyłanie zmiennej odbywa się natychmiast po zapisaniu wartości do zmiennej a jeżeli zostanie ona zapisana do dwóch zmiennych, wysłane zostaną dwa komunikaty a zdarzenie zostanie uruchomione dwukrotnie.
W przyszłości planowane jest jednak umożliwienie wysyłania wielu zmiennych w jednej wiadomości i dlatego parametr pEvent.Items jest typu Array.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaCommGroup obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Items - (Array) [do odczytu] Każda pozycja tej tablicy przedstawia obiekt "rozszerzenie danych ExtComm" zmiennej, która jest zdefiniowana w obiekcie PmaCommGroup lub w obiekcie PmaData.
W tej tablicy narazie znajduje się tylko jedna pozycja.
pEvent.ErrorCount - (Long) [do odczytu] Ilość pozycji w tablicy pEvent.Items, które nie udało się wysłać.
Narazie znajduje się tutaj liczba 0 (pozycja została wysłana) lub liczba 1 (pozycją nie udało się wysłać).
Patrz również:
- ExtComm.LastSendValue (właściwość)
- ExtComm.LastSendError (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aItems = pEvent.Items;
Pm.Debug("PmaCommGroup.onDataSend: Size=" + aItems.GetSize(1) + ", ErrorCount=" + pEvent.ErrorCount);
var oItem = aItems.GetItem(0);
Pm.Debug(" Name=" + oItem.Var.Name);
Pm.Debug(" ItemId=" + oItem.ItemId);
Pm.Debug(" LastSendValue=" + oItem.LastSendValue);
Pm.Debug(" LastSendError=" + oItem.LastSendError);

Historia:
Pm9.00.21: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.