Update cookies preferences
Promotic

GetCount - metoda obiektu PmaCommGroup

Opis:
Metoda zwraca ilość transmisji tego obiektu.
Składnia:
Long GetCount(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Określa transmisje w tym obiekcie, których ilość chcemy stwierdzić.
 
Ilość transmisji od odbioru oraz wysłania danych:
0 - Ilość wszystkich transmisji (poprawnych i niepomyślnych) od uruchomienia aplikacji (= GetCount(1) + GetCount(2))
1 - Ilość wszystkich poprawnych transmisji od uruchomienia aplikacji (= GetCount(11) + GetCount(21)).
2 - Ilość wszystkich niepomyślnych transmisji od uruchomienia aplikacji (= GetCount(12) + GetCount(22)).
3 - Ilość ostatnich niepomyślnych transmisji. Ta liczba zostaje wyzerowana przy każdej pomyślnej transmisji. (= GetCount(13) + GetCount(23)).
 
Ilość transmisji tylko od odbioru danych:
10 - podobnie jak 0 (= GetCount(11) + GetCount(12))
11 - podobnie jak 1
12 - podobnie jak 2
13 - podobnie jak 3
 
Ilość transmisji tylko od wysłania danych:
20 - podobnie jak 0 (= GetCount(21) + GetCount(22))
21 - podobnie jak 1
22 - podobnie jak 2
23 - podobnie jak 3
Notatka:
Pod pojęciem "transmisja" jest w tym miejscu rozumiana czynność, która zostanie zakończona wywołaniem zdarzenia onDataReceive. Jeżeli w parametrach łącza szeregowego (lub w parametrach Ethernetu) konfigurator "Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisji" jest większe niż 1, wtedy przy błędzie wiadomość zostaje powtórzona kilkakrotnie, lecz z punktu widzenia niniejszej statystyki chodzi zawsze tylko o 1 transmisję.
Patrz również:
- PmaCommGroup.LastErr (właściwość)
- PmaCommGroup.LastTextErr (właściwość)
- PmaComm.GetCount (metoda)
Przykład:
Jeżeli w danym obiekcie 5x za sobą dojdzie do błędu komunikacji, wtedy ostrzeż (np. wywołaj alarm, itd.)
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
if (oCommGroup.GetCount(3) > 5)
{
// Akcja dla ostrzeżenia niepoprawnego działania komunikacji
}

Historia:
Pm8.03.29: Uogólnienie o wartości parametru 10-13 oraz 20-23
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.