Promotic

LastTextErr - właściwość obiektu PmaCommGroup

Opis:
Tekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości.
Składnia:
String LastTextErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość można zastosować na przykład w alarmach komunikacyjnych, jeżeli podczas transmisji wiadomości dojdzie do błędu. Do stwierdzenia liczbowej wartości błędu ostatniej transmisji wiadomości służy właściwość LastErr. Kumulowaną ilość błędów można sprawdzić przy pomocy metody PmaCommGroup.GetCount lub PmaComm.GetCount (odpowiednie sprwawdzenie niepoprawnej komunikacji).
Patrz również:
- PmaCommMsg.LastTextErr (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var sLastErr = oCommGroup.LastTextErr;

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.