Promotic

LastTextErr - vlastnost objektu PmaCommGroup

Popis:
Textový popis chyby posledního přenosu zprávy.
Syntaxe:
String LastTextErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Vlastnost lze použít například v komunikačních alarmech, pokud při přenosu zprávy vznikne chyba. Ke zjištění číselné hodnoty chyby posledního přenosu zprávy slouží vlastnost LastErr. Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmaCommGroup.GetCount nebo PmaComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var sLastErr = oCommGroup.LastTextErr;

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.