Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastTextErr - vlastnost objektu PmaCommGroup

Popis:
Textový popis chyby posledního přenosu zprávy.
Syntaxe:
String LastTextErr
Volání:
s = oCommGroup.LastTextErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost lze použít například v komunikačních alarmech, pokud při přenosu vznikne chyba. Ke zjištění číselné hodnoty chyby posledního přenosu zprávy slouží vlastnost LastErr. Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmaCommGroup.GetCount nebo PmaComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).
Viz také:

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice