Update cookies preferences
Promotic

PmaCommGroup - Podrobný popis objektu

Viz: objekt PmaCommGroup.

Objekt se vytvoří podle typu komunikačního protokolu nastaveného v objektu PmaComm. Z tohoto důvodu je vhodné objekt PmaCommGroup založit až po konfiguraci objektu PmaComm.

Každé proměnné definované v tomto objektu je přiřazen adresovací identifikátor (viz konfigurátor "ItemId"), který jednoznačně určuje, jak se má hodnota proměnné z komunikace získat. Objekt pak sám inteligentně a optimalizovaně rozdělí proměnné do komunikačních zpráv (vytvoří jakoby neviditelné objekty typu PmaCommMsg) a podle nastavení v tomto objektu se stará o příjem nebo zasílání těchto komunikačních zpráv.

Porovnání objektů PmaCommMsg a PmaCommGroup:
- Objekt PmaCommMsg:
- Je "nízkoúrovňový" v tom smyslu, že tvar dat v tomto objektu se vytvoří v závislosti na typu komunikační zprávy definované daným protokolem. Pokud chcete například přijímat registry i čítače, pak se musí vytvořit dva objekty PmaCommMsg, protože daný protokol nepodporuje čtení registrů i čítačů v jedné zprávě.
- Lze použít pro všechny ovladače kromě ovladače PmOpcUaClient, PmS7 a PmOmronFINS.
- Objekt PmaCommGroup:
- Je proti objektu PmaCommMsg na vyšší úrovni, protože data v tomto objektu nejsou závislá na protokolu. Lze v jednom objektu například definovat data přo čítače i registry a objekt sám inteligentně tyto data při komunikaci sestaví do komunikačních zpráv.
- Lze použít pro ovladače: PmOpcUaClient, PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmKNX, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek a PmTeco.
Pro některé ovladače objekt PmaCommGroup nelze použít z principu (např. pro komunikační ovladač PmChar, protože tento uživatelsky sestavovaný protokol nemá žádnou obecnou adresaci a je pouze na uživateli, jakou zprávu sestaví objektem PmaCommMsg).


Identifikátor #vars:
V objektu PmaCommGroup jsou pomocí identifikátoru #vars zpřístupněny proměnné (typu PmVar) definované v kartě "Data". Tento identifikátor lze použít v metodě Pm nebo v datové vazbě "PP - Vlastnost Pma objektu". Například metoda Pm("commdata/#vars/aaa") vrací proměnnou aaa z objektu s názvem "commdata" který je typu PmaCommGroup.

Datové rozšíření:
Proměnné v objektu PmaData mohou využít ExtComm a zaregistrovat se přímo do objektu PmaCommGroup. Pak v kartě "PmaCommGroup > Data" se nemusí definovat žádné proměnné.

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.