Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Count - vlastnost objektu PmaCommGroup

Popis:
Počet proměnných definovaných v záložce "Data" tohoto objektu.
Syntaxe:
Long Count
Volání:
n = oCommGroup.Count
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice