Update cookies preferences
Promotic

Count - vlastnost objektu PmaCommGroup

Popis:
Počet proměnných definovaných v kartě "Data" tohoto objektu.
Syntaxe:
Long Count
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var nItems = oCommGroup.Count;

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.