Update cookies preferences
Promotic

GetCount - metoda objektu PmaCommGroup

Popis:
Metoda vrací počet přenosů tohoto objektu.
Syntaxe:
Long GetCount(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Určuje přenosy v tomto objektu, jejichž počet chceme zjistit.
 
Počet přenosů od příjmu i vyslání dat:
0 - Počet všech přenosů (dobrých i špatných) od spuštění aplikace (= GetCount(1) + GetCount(2))
1 - Počet všech dobrých přenosů od spuštění aplikace (= GetCount(11) + GetCount(21)).
2 - Počet všech špatných přenosů od spuštění aplikace (= GetCount(12) + GetCount(22)).
3 - Počet posledních špatných přenosů. Toto číslo se vynuluje při každém dobrém přenosu. (= GetCount(13) + GetCount(23)).
 
Počet přenosů jen od příjmu dat:
10 - podobně jako 0 (= GetCount(11) + GetCount(12))
11 - podobně jako 1
12 - podobně jako 2
13 - podobně jako 3
 
Počet přenosů jen od vyslání dat:
20 - podobně jako 0 (= GetCount(21) + GetCount(22))
21 - podobně jako 1
22 - podobně jako 2
23 - podobně jako 3
Poznámka:
Pojem "přenos" se zde rozumí akce, která se nakonec ukončí událostí onDataReceive. Pokud v parametrech sériové linky (nebo v parametrech Ethernet) je konfigurátor "Počet opakování při neúspěšném přenosu" větší než 1, pak se při chybě opakuje zpráva vícekrát ale z hlediska této statistiky je to vždy pouze 1 přenos.
Viz také:
- PmaCommGroup.LastErr (vlastnost)
- PmaComm.GetCount (metoda)
Příklad:
Pokud v daném objektu 5x po sobě vznikne chyba komunikace, pak upozornit (např. vyvolat alarm, atd.)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
if (oCommGroup.GetCount(3) > 5)
{
// Akce pro výstrahu nefukčnosti komunikace
}

Historie:
Pm8.03.29: Zobecnění o hodnoty parametru 10-13 a 20-23.
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.