Promotic

UpdateEnabled - vlastnost objektu PmaCommGroup

Popis:
Povolení/zákaz automatického obnovování dat.
Syntaxe:
Boolean UpdateEnabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Obnovování dat povoleno" tohoto objektu.
 
Objekt PmaCommGroup, který má tuto vlastnost nastavenu na true, požaduje od komunikačního ovladače průběžnou obnovu všech svých dat.
Komunikační ovladač bude tyto data obnovovat (bude pravidelně komunikovat) s periodou zadanou ve vlastnosti UpdateRate.

Tuto vlastnost lze změnit v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.UpdateEnabled = true;

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.