Update cookies preferences
Promotic

Update - vlastnost objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Povolení/zákaz automatického obnovování dat.
Syntaxe:
Boolean Update
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Obnovit ze serveru při změně na serveru" tohoto objektu.
 
Skupina dat OPC klienta (objekt PmaOpcDaClientGroup), která má tuto vlastnost nastavenou na true, požaduje z OPC serveru průběžnou obnovu všech svých dat. Při změně hodnoty na serveru tudíž server pošle tuto hodnotu takovému klientovi automaticky.
Protože požadovaná obnova dat by mohla probíhat nepředvídatelně velkou rychlostí, lze specifikovat parametry obnovování - viz vlastnost UpdateRate a vlastnost Deadband.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var bUpdate = oOpcGroup.Update;   // Čtení z vlastnosti
oOpcGroup.Update = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.