Update cookies preferences
Promotic

Count - vlastnost objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Počet proměnných definovaných v kartě "Data" tohoto objektu.
Syntaxe:
Long Count
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var nCount = oOpcGroup.Count;
© MICROSYS, spol. s r.o.