Promotic

Parametry - karta objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Definice parametrů skupiny dat OPC klienta, které se budou sdílet s připojeným OPC serverem.
Konfigurátory společné:
Aktivní po startuPokud je zatrženo, pak se skupina stane aktivní ihned po spuštění aplikace.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ActiveGroup.
Konfigurátory pro příjem dat z OPC serveru:
Obnovit ze serveru při změně na serveruPokud je zatrženo, pak se hned po spuštění aplikace povolí automatické obnovování dat ze serveru (obnovovat se budou data definovaná v kartě "Data" i data v objektu PmaData obsahující ExtOpcDa).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Update.
Pokud tento konfigurátor není nastaven, pak lze data přijímat metodou Refresh nebo Read.
Minimální obnovovací rychlost [ms]Rychlost v milisekundách. OPC server při automatické obnově nebude posílat data rychleji než je zde zadáno.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti UpdateRate.
Necitlivost [%]OPC server při automatické obnově nebude posílat data, které se změnily o méně než je zde zadáno.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Deadband.
Událost "onDataReceive"Typ vyvolání události onDataReceive. OPC server obvykle posílá více dat (položek) současně a zde se určuje, pro které přijaté proměnné je vyvolána událost a co bude uloženo v parametru pEvent.Items této události.
A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData) - Událost je vyvolána pro všechny proměnné, do kterých byly přijaty hodnoty. Jedná se o:
- proměnné definované v tomto objektu PmaOpcDaClientGroup v kartě "Data".
- proměnné definované v objektu PmaData, které mají datové rozšíření ExtOpcDa registrované do tohoto objektu PmaOpcDaClientGroup.

V události onDataReceive v parametru pEvent.Items bude seznam datových rozšíření těchto proměnných (objektů ExtOpcDa).
B = volat pro celou skupinu přijatých proměnných - pouze pro proměnné definované v tomto objektu (zastaralé) - Událost je vyvolána pouze pro proměnné, do kterých byly přijaty hodnoty, a které byly definované v tomto objektu v kartě "Data". Událost je vyvolána jen jednou pro každou přijatou skupinu proměnných.
V události onDataReceive v parametru pEvent.Items bude seznam proměnných (objektů PmVar).
C = volat pro každou proměnnou zvlášť - pouze pro proměnné definované v tomto objektu (zastaralé) - Událost je vyvolána pouze pro proměnné definované v tomto objektu v kartě "Data", do kterých byly přijaté hodnoty. Událost je vyvolána pro každou proměnnou zvlášť. Například pokud se příjme skupina 100 proměnných, pak událost je vyvolána 100x. Pro hodně položek v objektu je to proto nedoporučovaný způsob.
V události onDataReceive lze pak přijaté proměnné zjistit v parametru pEvent.VarName.
Konfigurátory pro zaslání dat do OPC serveru:
Automaticky zasílat na server při zápisu do položkyPokud je zatrženo, pak při jakémkoli zápisu do proměnné se hodnota této proměnné okamžitě zapíše do OPC serveru (při zápisu do dat definovaných v kartě "Data" i při zápisu do dat v objektu PmaData obsahující ExtOpcDa).
Pokud zapisujete najednou do více položek tohoto objektu, pak se přenos vyvolá pro každou položku zvlášť! Tehdy je lepší tento konfigurátor nepovolit a posílat data metodou Write.
Upozornění! Zápis do OPC se vyvolá pouze pokud se provede skutečný zápis (např. objekt.Item(0).Value=3) do položky - označme ji A. Pokud ale v položce A je datová vazba (při čtení) na jinou položku B (v jiném objektu) a provede se zápis do položky B, pak se položka A o této změně nedozví a nic se do OPC serveru nepošle (položka A se o změně dozví teprve až ji bude někdo číst - tehdy se "provede" datová vazba).
© MICROSYS, spol. s r.o.