Update cookies preferences
Promotic

Value - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Hodnota proměnné.
Syntaxe:
Variant Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností). Tuto vlastnost lze změnit v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = pMe.Pm("/Data/#vars/proměnná").Value;   // Čtení z vlastnosti
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
var val = oData.Item(2).Value;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.