Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Hodnota proměnné.
Syntaxe:
Variant Value
Volání:
v = oData.Item(id).Value
nebo
v = oObject.Pm("/Data/#vars/proměnná").Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností). Tuto vlastnost lze změnit v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice