Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetBit - metoda objektu PmVar

Popis:
Nastaví bit v hodnotě proměnné. Tato hodnota musí být celé číslo (Byte, Integer, Long).
Syntaxe:
Empty SetBit(Long nIndex, Long nValue)
Volání:
oData.Item(1).SetBit(index, value)
Parametry:
nIndex(Long) Index bitu (indexováno od 0).
nValue(Long) Nová zapisovaná hodnota.
Viz také:
- PmVar.GetBit (metoda)
- Pm.GetBit (metoda)
- Pm.SetBit (metoda)
- PmBuffer.SetBit (metoda)

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice