Update cookies preferences
Promotic

SetValue - metoda objektu PmVar

Popis:
Zápis hodnoty, kvality a času zdroje současně.
Syntaxe:
Empty SetValue(Variant vValue, [Long nQuality], [Date tTimeSource])
Parametry:
vValue(Variant) Nová zapisovaná hodnota.Pokud se uvede null, pak hodnota se nemění. Umožňuje zadat novou kvalitu nebo čas zdroje beze změny hodnoty.
nQuality[nepovinné] (Long) Nová zapisovaná kvalita hodnoty. Pokud se neuvede, pak se kvalita nemění.
tTimeSource[nepovinné] (Date) Nový zapisovaný čas zdroje hodnoty. Pokud se neuvede, pak se čas zdroje nemění.
Poznámka:
Upozornění! Pokud proměnná využívá kromě hodnoty i kvalitu nebo čas zdroje, pak je doporučeno měnit proměnnou (hodnotu, kvalitu i čas zdroje) současně touto metodou. Nedojde tak k postupným jednotlivým zápisům (hodnota, kvalita a čas zdroje) do proměnné.
Viz také:
- PmVar.Value (vlastnost)
- PmVar.Quality (vlastnost)
- PmVar.TimeSource (vlastnost)
Příklad1:
Nastavení hodnoty (50) a kvality (192 (&hC0)). Jedná se o nastavení hodnoty a dobré kvality (např. po úspěšné komunikaci).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oVar = pMe.Pm("/Data").Item(0);
oVar.SetValue(50, 192);
Příklad2:
Ponechání původní hodnoty (null) a nastavení kvality 20 (&h14). Jedná se o nastavení špatné kvality hodnoty (např. po ztrátě komunikace).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oVar = pMe.Pm("/Data").Item(0);
oVar.SetValue(null, 20);

Historie:
Pm9.00.18: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.