Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

var - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Deklarace proměnných.
Syntaxe:

var název [, ...];

var název [ = value [, ...]];

 
název Název proměnné
Poznámka:
Proměnné deklarované příkazem var v proceduře jsou dostupné pouze uvnitř této procedury.
 
V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz Dim a Set.
Příklad:
var nVar, nNum; //Deklarace dvou proměnných
var nVar = 5, sVal = "text"; //Deklarace dvou proměnných s přiřazením hodnot
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice