Update cookies preferences
Promotic

var - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Definice proměnných.
Syntaxe:

var název [, ...];
var název [ = hodnota [, ...]];

název Název proměnné
hodnota Hodnota přiřazovaná do proměnné
Poznámka:
Proměnné definované příkazem var v proceduře jsou dostupné pouze uvnitř této procedury.

V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz Dim a Set.

Nové JavaScript příkazy typu Let a Const zatím není doporučeno v systému PROMOTIC používat, protože skripty musí být funkční i ve Web prohlížeči a ve starších Web prohlížečích tyto nové příkazy nemusí být funkční.
Příklad:
Vyber a zkopíruj do schránky

// Definice dvou proměnných
var nVar;
var nNum;

// Definice dvou proměnných s přiřazením hodnot
var nVar = 2;
var nNum = "text";
© MICROSYS, spol. s r.o.