Promotic

var - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Deklarace proměnných.
Syntaxe:

var název [, ...];
var název [ = value [, ...]];

název Název proměnné
Poznámka:
Proměnné deklarované příkazem var v proceduře jsou dostupné pouze uvnitř této procedury.

V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz Dim a Set.

Nové JavaScript příkazy typu Let a Const zatím není doporučeno v systému PROMOTIC používat, protože skripty musí být funkční i ve Web prohlížeči a ve starších Web prohlížečích tyto nové příkazy nemusí být funkční.
Příklad:
Vyber a zkopíruj do schránky

// Deklarace dvou proměnných
var nVar;
var nNum;

// Deklarace dvou proměnných s přiřazením hodnot
var nVar = 2;
var nNum = "text";
© MICROSYS, spol. s r. o.