Promotic

function - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Deklarace funkce.
Funkce je JavaScript procedura - množina příkazů, které provádějí úlohu nebo počítají hodnotu. Funkce se musí někde definovat (to znamená zadat algoritmus, který funkce má provádět) a pak ji lze volat.
Syntaxe:

function název(par1, par2, ...)
{
  příkaz1
  příkaz2
  ...
}
Poznámka:
Funkce deklarované příkazem function v proceduře jsou dostupné pouze uvnitř této procedury.
Příklad1:
Deklarace funkce a její volání
Vyber a zkopíruj do schránky

function Sum(a, b)
{
return a + b;
}

var c = Sum(1, 2);
Příklad2:
Deklarace funkce OnTick metodou AddEventTimer s opakovaným voláním ukončeným po 10 cyklu.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function OnTick()
{
Pm.Debug("nCounter=" + nCounter);
if (nCounter-- < 0)
{
pMe.Root.RemoveEventTimer(OnTick);
}
}
var nCounter = 10;
pMe.Root.AddEventTimer(1000, -1, OnTick);
Příklad3:
Přidání funkce do události onAction objektu PmfButton.
Vyber a zkopíruj do schránky

function OnButtonUp(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
Pm.Debug("Click UP");
}
}
var oForm = pMe.Form;
var oBtn1 = oForm.CreateItem("button", "btn1");
oBtn1.AddEvent("onAction", "btn1", OnButtonUp);
Příklad4:
Stejný příklad jako Příklad3, ale funkce se nepojmenovává a nezakládá předem. Vytvoří se na místě zadávání (pro přehlednost je použitelné jen u jednoduchých funkcí).
Vyber a zkopíruj do schránky

var oForm = pMe.Form;
var oBtn1 = oForm.CreateItem("button", "btn1");
oBtn1.AddEvent("onAction", "btn1", function(ev) { if (ev.Action == "main") { Pm.Debug("Click UP"); } });

Historie:
Pm9.00.05: Příkaz začal být podporován v systému PROMOTIC
© MICROSYS, spol. s r. o.