Promotic

onAction - událost objektu PmfButton

Popis:
Událost je vyvolána při vzniku důležité logické akce nad objektem.
Parametry:
ev(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf objekt ve kterém událost vznikla.
ev.Action(String) Typ akce.
"main" - Puštění levého tlačítka myši nebo klávesy "mezerník" nebo "Enter"
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Příklad:
Vytvoří objekt PmfButton (např. v události onFormLoad objektu PmgForm).
Funkce se zaregistruje do události onAction.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onButtonUp(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
Pm.Debug("Click UP");
// . . .
}
}

var oForm = pMe.Form;
var oBtn = oForm.CreateItem("button", "id_butt1");
oBtn.Value = "Button";
oBtn.AddEvent("onAction", "id_butt1", onButtonUp);
© MICROSYS, spol. s r.o.