Promotic

Objekt PmfButton

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Tlačítko".
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ValueZobrazovaný text uvnitř tlačítka
ValueHorzAlignZpůsob horizontálního zarovnání textu
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
BodyFontPísmo Body oblasti Pmf objektu
BodyHeightIniPočáteční výška Body oblasti
BodyHeightModeZpůsob změny výšky Body oblasti
BodyWidthIniPočáteční šířka Body oblasti
BodyWidthModeZpůsob změny šířky Body oblasti
EnabledPovolení/zákaz editace hodnoty
FormVrací objekt PmForm
IdIdentifikátor Pmf objektu
ParentVrací referenci na rodičovský Pmf objekt
PrivateDataPrivátní hodnota objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
TitleZobrazovaný název Pmf objektu
TitleFontPísmo Title oblasti Pmf objektu
TitlePosPozice Title oblasti Pmf objektu
TypeTyp Pmf objektu
VisibleVrací nebo nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onActionVyvolá se při vzniku důležité logické akce nad objektem
onFocusVyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("button", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Pokud je při otevírání okna nastaven údaj oExtra.onChange a pokud uživatel stlačí toto tlačítko, pak je vyvolána uživatelská událost s příznakem oSystem.ChangeType = "push".
Příklad1:
Skript vytvoří jednu položku formuláře. Předpokládá, že objekt oForm již existuje.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onTest(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
Pm.Debug("Click UP");
// . . .
}
}

var oBtn = oForm.CreateItem("button", "id_butt1");
oBtn.Value = "Button";
oBtn.AddEvent("onAction", "id_butt1", onTest);

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.