Promotic

Objekt PmfButton

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Tlačítko".
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Value Zobrazovaný text uvnitř tlačítka
ValueHorzAlign Způsob horizontálního zarovnání textu
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Enabled Povolení/zákaz editace hodnoty
Id Identifikátor Pmf objektu
PrivateData Privátní hodnota objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Title Zobrazovaný název Pmf objektu
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu Pmf objektu
Type Typ Pmf objektu
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onAction Vyvolá se při vzniku důležité logické akce nad objektem
onFocus Vyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("button", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Pokud je při otevírání okna nastaven údaj oExtra.onChange a pokud uživatel stlačí toto tlačítko, pak je vyvolána uživatelská událost s příznakem oSystem.ChangeType = "push".
Příklad1:
Skript vytvoří jednu položku formuláře. Předpokládá však, že objekt oForm je již vytvořen nebo nastaven dříve.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onTest(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
Pm.Debug("Click UP");
// . . .
}
}

var oBtn = oForm.CreateItem("button", "id_butt1");
oBtn.Value = "Button";
oBtn.AddEvent("onAction", "id_butt1", onTest);

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice