Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Title - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Zobrazovaný název formuláře v záhlaví okna.
Syntaxe:
String Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTitle = oForm.Title;  //Čtení hodnoty
oForm.Title = "Form title";  //Zápis hodnoty

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice