Promotic

Title - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Zobrazovaný název formuláře v záhlaví okna.
Syntaxe:
String Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTitle = oForm.Title;   // Čtení z vlastnosti
oForm.Title = "Form title";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.