Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Title - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Zobrazovaný název formuláře v záhlaví okna.
Syntaxe:
Title As String
Volání:
oForm.Title = "some title"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice