Promotic

GetItems - metoda objektu PmForm

Popis:
Vrací pole Pmf objektů.
Syntaxe:
Object GetItems(String sFilterType, [String vFilterValue])
Parametry:
sFilterType(String) typ vstupního filtru metody.
"All" - všechny Pmf objekty
"IdBegin" - všechny Pmf objekty, které v názvu Id začínají hodnotou uvedenou v parametru vFilterValue
"IdSub" - všechny Pmf objekty, které v názvu Id mají hodnotou uvedenou v parametru vFilterValue
vFilterValue[nepovinné] (String) zadaná hodnota filtru metody.
Vrácená hodnota:
Vrací pole Pmf objektů nebo prázdné pole při chybě.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmForm.GetItem (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aItems = oForm.GetItems("All");

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.