Update cookies preferences
Promotic

GetItems - metoda objektu PmForm

Popis:
Vrací pole Pmf objektů.
Syntaxe:
Object GetItems(String sFilterType, [String vFilterValue])
Parametry:
sFilterType(String) Typ vstupního filtru metody.
"All" - Všechny Pmf objekty
"IdBegin" - Všechny Pmf objekty, které v názvu Id začínají hodnotou uvedenou v parametru vFilterValue
"IdSub" - Všechny Pmf objekty, které v názvu Id obsahují hodnotu uvedenou v parametru vFilterValue
vFilterValue[nepovinné] (String) Zadaná hodnota filtru metody.
Vrácená hodnota:
Vrací pole Pmf objektů nebo prázdné pole při chybě.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmForm.GetItem (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aItems = oForm.GetItems("All");

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.