Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad: Vytvoří PmForm okno nakonfigurované jako MessageBox

V jednom skriptu (např. po stisknutí tlačítka v události onButtonUp) se vytvoří uživatelský MessageBox, který může obsahovat některé z tlačítek ok,cancel,yes,no. Metodu Debug v příkazu switch můžete nahradit libovolným příkazem.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onViewLoad(ev)
{
//Vytvoří objekt formuláře
var oForm = ev.Form;
oForm.Title = "MessageBox";

//oForm.SysLayoutPos = "bottom";
oForm.SysButtons = "ok,cancel";  //ok,cancel,yes,no

oForm.CreateItem("separ", "separ", "", "Subtype:space;TitlePos:no;BodyHeightIni:1;");

var oMsg = oForm.CreateItem("string", "msg", "", "Subtype:static;TitlePos:no;Multiline:1;ValueHorzAlign:center;");
oMsg.Value = "text for massage \n YES/NO/OK/CANCEL";  //"\n" = new row

//AddEvent
oForm.AddEvent("onClose", "FormClose", onViewClose);
}


function onViewClose(ev)
{
switch (ev.CloseReason)
{
case "ok":
Pm.Debug("ok");
break;
case "cancel":
Pm.Debug("cancel");
break;
case "yes":
Pm.Debug("yes");
break;
case "no":
Pm.Debug("no");
break;
}
}

//Vytvoří PmViewCreator - Objekt umožňuje otevřít různé typy prohlížečů
var oCreator = Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/#glob/form", "", "target:_blank;modal:1;");
oCreator.View.onLoad = onViewLoad;

//Otevře formulář v modálním okně:
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice