Promotic

Przykład: Wytworzy okno PmForm ustawione jako MessageBox

W jednym skrypcie (np. po naciśnięciu przycisku w zdarzeniu onButtonUp) jest wytworzony MessageBox użytkownika, który może zawierać niektóre z przycisków ok,cancel,yes,no. Metodę Debug w poleceniu switch można zastąpić dowolnym poleceniem.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Wytworzy PmViewCreator - Obiekt umożliwia otwarcie różnego rodzaju przeglądarek
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/form", "", "target:_blank;modal:1;");
oCreator.View.onLoad = function(ev)
{
// Wytworzy obiekt formularza
var oForm = ev.Form;
oForm.Title = "MessageBox";

// oForm.SysLayoutPos = "bottom";
oForm.SysButtons = "ok,cancel";   // ok,cancel,yes,no
oForm.CreateItem("separ", "separ", "", "Subtype:space;TitlePos:no;BodyHeightIni:1;");
var oMsg = oForm.CreateItem("string", "msg", "", "Subtype:static;TitlePos:no;Multiline:1;ValueHorzAlign:center;");
oMsg.Value = "text for massage \\n YES/NO/OK/CANCEL";   // "\n" = new row
};

oCreator.View.onClose = function(ev)
{
switch (ev.CloseReason)   // "ok","cancel","yes","no"
{
case "ok":
Pm.Debug("ok");
break;
case "cancel":
Pm.Debug("cancel");
break;
case "yes":
Pm.Debug("yes");
break;
case "no":
Pm.Debug("no");
break;
}
};

// Otworzy formularz w oknie modalnym:
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r.o.