Promotic

Form - właściwość obiektu PmgForm

Opis:
Zwraca obiekt PmForm.
Składnia:
Object Form
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
Skrypt w zdarzeniu PmgForm.onFormLoad wytworzy jedną pozycję formularza.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oForm = pMe.Form;
oForm.CreateItem("number", "n1", "Moc", "Min:0;Max:100;");
© MICROSYS, spol. s r.o.