Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgForm (Form)

Opis:
Obiekt ten służy do wytworzenia formularza do wprowadzania wartości

Obiekt jest jak "koperta" dla obiektu PmForm, który realizuje całą funkcjonalność formularza.

Obiekt PmForm można uzyskać przy pomocy właściwości Form.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
Form Zwraca obiekt PmForm
Zdarzenia:
onFormLoad Jest wywołane podczas inicjalizacji obiektu PmgForm
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Form Podstawowe parametry formularza

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice