Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgAlarmStateViewer

Opis:
Obiekt ten służy do przeglądania stanów alarmów obiektu PmaAlarmGroup
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
Acknowledge Potwierdzenie jednej wybranej pozycji, lub wszystkich wyświetlonych pozycji
SetDataFilter Ustawia jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra
GetDataFilter Zwraca jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra
GetDataItem Zwraca mapę z pozycjami State, ...
GetColInfo Zwraca informacje o właściwościach kolumn przeglądarki
Zdarzenia:
onAction Jest wywołane kliknięciem myszki lub naciśnięcie klawiesza Space i jest przeznaczone do wołania metody Acknowledge
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Przeglądarka Podstawowe parametry przeglądarki stanów alarmów

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice