Update cookies preferences
Promotic

GetStateColor - metoda obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Zwraca kolor wymaganego stanu alarmu.
Składnia:
String GetStateColor(Long nState)
Wartość zwrotna:
Zwraca kolor wymaganego stanu alarmu jako RGB String w formie "#RRGGBB".

Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var sColor3 = oViewer.GetStateColor(3);

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.