Promotic

SetTimeFormat - metoda obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Ustawia regułę formatowania dla określonej kolumny z czasem.
Składnia:
Empty SetTimeFormat(String sWhat, String sFormat)
Parametry:
sWhat(String) Określa kolumnę z czasem.
on - Kolumna timeon. Patrz konfigurator "Format czasu TimeOn".
off - Kolumna timeoff. Patrz konfigurator "Format czasu TimeOff".
ack - Kolumna timeack. Patrz konfigurator "Format czasu TimeAck".
sFormat(String) Reguła formatowania. Patrz Pm.FormatDate.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.SetTimeFormat("on", "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T");

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.