Promotic

GetColInfo - metoda obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Zwraca informacje o właściwościach kolumn przeglądarki.
Składnia:
Variant GetColInfo(String sWhat, Variant vColId)
Parametry:
sWhat(String) Typ uzyskanej informacji.
id - Identyfikator kolumny.
index - Indeks kolumny.
title - Wyświetlana nazwa kolumny.
width - Szerokość kolumny.
count - Ilość kolumn. Parametr vColId musi być: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript.
vColId(Variant) Identyfikator lub indeks jednej kolumny, której wymagana wartość zostanie zwrócona.
Wartość $all oznacza, że zostanie zwrócona wymagana wartość dla wszystkich kolumn w formie obiektu PmArray.
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość lub tablicę wartości.
Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var sTitle = oViewer.GetColInfo("title", 1);

Historia:
Pm9.00.14: Nowa opcja "$all" do uzyskania informacji o wszystkich kolumnach.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.