Update cookies preferences
Promotic

GetColInfo - metoda objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Vrací informace o vlastnostech sloupců prohlížeče.
Syntaxe:
Variant GetColInfo(String sWhat, Variant vColId)
Parametry:
sWhat(String) Typ získávané informace.
id - Identifikátor sloupce.
index - Index sloupce.
title - Zobrazovaný název sloupce.
width - Šířka sloupce.
count - Počet sloupců. Parametr vColId musí být: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
vColId(Variant) Identifikátor nebo index jednoho sloupce, jehož požadovaná hodnota bude vrácena.
Hodnota $all znamená, že bude vrácena požadovaná hodnota pro všechny sloupce v podobě objektu PmArray.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu nebo pole hodnot.
Pokud vznikne chyba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var sTitle = oViewer.GetColInfo("title", 1);

Historie:
Pm9.00.14: Nová volba "$all", pro získání informace o všech sloupcích.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.