Promotic

GetStateColor - metoda objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Vrací barvu požadovaného stavu alarmu.
Syntaxe:
String GetStateColor(Long nState)
Vrácená hodnota:
Vrací barvu požadovaného stavu alarmu jako RGB String v podobě "#RRGGBB".

Pokud vznikne chyba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var sColor3 = oViewer.GetStateColor(3);

Historie:
Pm9.00.14: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.