Update cookies preferences
Promotic

onConnect - událost objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Událost je vyvolána po napojení na skupinu alarmů
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgAlarmStateViewer objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTitle = pMe.GetGroupInfo("grouptitle");
var sId = pMe.GetGroupInfo("groupid");

Historie:
Pm9.00.14: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.