Update cookies preferences
Promotic

SortCol - vlastnost objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Identifikátor sloupce, podle kterého se třídí.
Seznam identifikátorů viz konfigurátor "Sloupce".
Syntaxe:
String SortCol
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Třídit podle sloupce" tohoto objektu.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.SortCol = "timeon";   // Zápis do vlastnosti
var nSortCol = oViewer.SortCol;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.