Promotic

Prohlížeč - karta objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Základní parametry prohlížeče stavů alarmů.
Konfigurátory:
Objekt PmaAlarmGroupSlouží pro zadání identifikátoru skupiny alarmů nebo cesty k objektu PmaAlarmGroup.
FiltrFiltrační text určující, které alarmy se mají zahrnovat do požadovaného výsledku.
Různá filtrační pole mohou být použita i současně, alarm potom musí vyhovavat všem (např. "desc:FIQ100;priority.ge:5;").
Filtrační text xx nesmí být prázdný řetězec (např. nelze nastavit "desc:;").
Třídění
Povolit tříděníPokud je zatrženo, pak je povoleno měnit typ třídění dat kliknutím myší na sloupec v záhlaví tabulky.
Třídit podle sloupceIdentifikátor sloupce, podle kterého se budou třídit data po otevření prohlížeče.
Lze vybrat pouze sloupce, které jsou definované v konfigurátoru "Sloupce".
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti SortCol.
Typ tříděníUrčuje typ třídění dat ve vybraném sloupci.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti SortType.
0 = vzestupně
1 = sestupně
Sloupce
SloupceKonfigurace jednotlivých sloupců. Sloupce lze přidávat, ubírat a lze změnit pořadí. Pro každý sloupec se v okně "Přidání/editace sloupce" zadávají dva údaje:
- Zobrazovaný název: Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
- Zobrazovaná šířka (v pixelech).


Seznam sloupců:

Identifikátor: Význam: Předvolený stav:
timeon Čas aktivace zobrazen
timeoff Čas deaktivace zobrazen
timeack Čas kvitace zobrazen
globalid Identifikátor alarm položky ve skupině nezobrazen
priority Priorita alarm položky zobrazen
area Označení oblasti alarm položky nezobrazen
source Označení zdroje alarm položky zobrazen
desc Popis alarm položky zobrazen
comment Komentář alarm položky zobrazen
usernote Uživatelská poznámka alarm položky nezobrazen
ackerid Identifikátor kvitujícího uživatele nezobrazen

Historie:
Pm9.00.15: Nový konfigurátor "Povolit třídění"
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.