Promotic

Prohlížeč - karta objektu PmgEventViewer

Popis:
Základní parametry prohlížeče historie eventů.
Konfigurátory:
Objekt PmaEventGroupSlouží pro zadání identifikátoru skupiny eventů nebo cesty k objektu PmaEventGroup.
FiltrFiltrační text určující, které eventy se mají zahrnovat do požadovaného výsledku.
Různá filtrační pole mohou být použita i současně, event potom musí vyhovavat všem (např. "desc:FIQ100;priority.ge:5;").
Filtrační text xx nesmí být prázdný řetězec (např. nelze zadat "desc:;").
Třídění ve sloupci "timeon"
Povolit tříděníPokud je zatrženo, pak je povoleno měnit typ třídění dat kliknutím myší na sloupec v záhlaví tabulky.
Typ tříděníUrčuje zda budou data ve sloupci "Čas vzniku" (timeon) tříděna vzestupně nebo sestupně.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti SortType.
0 = vzestupně
1 = sestupně
Přecházení mezi zálohami při pohybu v tabulce
Typ přecházeníUrčuje, zda při pohybu v tabulce eventů dojde při dosažení začátku/konce zálohy automaticky k přechodu do předchozí/následující zálohy.
0 = nepřecházet - k automatickému přechodu do jiné zálohy nedojde, záloha se přepíná ručně.
1 = automaticky - dojde k automatickému přechodu do jiné zálohy.
Sloupce
SloupceKonfigurace jednotlivých sloupců. Sloupce lze přidávat, ubírat a lze změnit pořadí. Pro každý sloupec se v okně "Přidání/editace sloupce" zadávají dva údaje:
- Zobrazovaný název: Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
- Zobrazovaná šířka (v pixelech).


Seznam sloupců:

Identifikátor: Význam: Předvolený stav:
timeon Čas aktivace zobrazen
globalid Identifikátor event položky ve skupině nezobrazen
priority Priorita event položky zobrazen
area Označení oblasti event položky nezobrazen
source Označení zdroje event položky zobrazen
desc Popis event položky zobrazen
comment Komentář event položky zobrazen

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.