Promotic

Objekt PmgEventViewer

Popis:
Tento objekt slouží pro prohlížení historie eventů objektu PmaEventGroup.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
GetBackupInfoVrací informaci o zálohách
GetColInfoVrací informace o vlastnostech sloupců prohlížeče
GetDataFilterVrací jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce
GetDataItemVrací objekt PmMap s položkami vybraného řádku.
GetGroupInfoVrací informace o skupině eventů PmaEventGroup
GetTimeFormatVrací formátovací předpis pro určený sloupec s časem
MoveToPřesune vybraný řádek prohlížeče
OpenBackupOtevření zálohy
SetDataFilterNastaví jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce
SetTimeFormatNastaví formátovací předpis pro určený sloupec s časem
SortTypeSměr třídění
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
BlinkSpustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndexVrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCountVrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfoVrací speciální informace o Pmg objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
ItemsVrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
PmVrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
RefreshPřekreslení Pmg objektu
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenuOtevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
VarsVrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onConnectVyvolá se po napojení na skupinu alarmů a vždy po otevření zálohy.
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onMenuFillVyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelectVyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
VzhledNastavení vzhledu jednotlivých částí prohlížeče historie eventů
ProhlížečZákladní parametry prohlížeče historie eventů
VzhledNastavení vzhledu jednotlivých částí prohlížeče historie eventů
Viz také:

Historie:
Pm9.00.14: V předkonfiguraci změněn vzhled ovládání, přidáno kontextové menu a nová funkce pro tisk. Rozšířena metoda GetColInfo a nové metody GetGroupInfo, GetTimeFormat a SetTimeFormat.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.