Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgEventViewer

Popis:
Tento objekt slouží k prohlížení historie eventů objektu PmaEventGroup.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
GetBackupInfo Vrací informaci o zálohách
GetColInfo Vrací informace o vlastnostech sloupců prohlížeče
GetDataFilter Vrací jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce
GetDataItem Vrací objekt PmMap s položkami vybraného řádku.
GetGroupInfo Vrací informace o skupině eventů PmaEventGroup
GetTimeFormat Vrací formátovací předpis pro určený sloupec s časem
MoveTo Přesune vybraný řádek prohlížeče
OpenBackup Otevření zálohy
SetDataFilter Nastaví jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce
SetTimeFormat Nastaví formátovací předpis pro určený sloupec s časem
SortType Směr třídění
Události:
onConnect Vyvolá se po napojení na skupinu alarmů a vždy po otevření zálohy.
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Vzhled Nastavení vzhledu jednotlivých částí prohlížeče eventů
Prohlížeč Základní parametry prohlížeče eventů
Vzhled Nastavení vzhledu jednotlivých částí prohlížeče eventů
Viz také:

Historie:
Pm9.00.14: V předkonfiguraci změněn vzhled ovládání, přidáno kontextové menu a nová funkce pro tisk. Rozšířena metoda GetColInfo a nové metody GetGroupInfo, GetTimeFormat a SetTimeFormat.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice