Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgEventViewer

Popis:
Tento objekt slouží k prohlížení eventů objektu PmaEventGroup
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
GetBackupInfo Vrací informaci o zálohách
GetColInfo Vrací informace o vlastnostech sloupců prohlížeče
GetDataFilter Vrací jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce
GetDataItem Vrací mapu s položkami state, ...
MoveTo Přesune vybraný řádek prohlížeče
OpenBackup Otevření zálohy
SetDataFilter Nastaví jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce
Události:
onConnect Vyvolá se vždy po otevření zálohy.
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onMenuFill Vyvolá se po stisku pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Prohlížeč Základní parametry prohlížeče eventů

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice