Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgBox (Box s nadpisem, bez nadpisu, okraj)

Popis:
Objekt je předek některých Pmg objektů (těch, které se třírozměrně zobrazují) a je zděděn z abstraktního objektu PmgObject. To znamená, že z něj zděděné Pmg objekty mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody objektů PmgBox a PmgObject.

Objekt slouží hlavně ke sdružování více Pmg objektů, slouží jako podkladový objekt pro další Pmg objekty.

 
Pokud chcete vložit několik samostatných Pmg objektů do jednoho objekt typu PmgBox a nechcete, aby samotný objekt box byl viditelný, pak vyberte průhlednou barvu (označena křížkem) panelu, zesvětlení i ztmavení.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
BorderType Typ okraje boxu
BorderWidth Šířka okraje boxu
ColorDark Barva ztmavení 3D okraje Pmg objektu
ColorItem Barva pozadí boxu
ColorLight Barva zesvětlení 3D okraje Pmg objektu
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiPanel -> PmgPane
Pm9.00.15: Změna názvu objektu: PmiPanel, PmgPane -> PmgBox
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice