Promotic

BorderWidth - vlastnost objektu PmgBox

Popis:
Šířka okraje boxu (v pixelech). Hodnota 0 znamená žádný okraj.
Syntaxe:
Long BorderWidth
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka okraje" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgBox.BorderType (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBox = pMe.Items("/Box");

var nBorderWidth = oBox.BorderWidth;   // Čtení z vlastnosti
oBox.BorderWidth = 2;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.