Update cookies preferences
Promotic

BorderWidth - właściwość obiektu PmgBox

Opis:
Szerokość obwódki boksu (w pikselach). Wartość 0 oznacza żadnej obwódki.
Składnia:
Long BorderWidth
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Szerokość obwódki" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgBox.BorderType (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBox = pMe.Items("/Box");

var nBorderWidth = oBox.BorderWidth;   // Odczyt z właściwości
oBox.BorderWidth = 2;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.