Update cookies preferences
Promotic

ColorDark - właściwość obiektu PmgBox

Opis:
Kolor zciemnienia 3D obwódki Pmg obiektu.
Składnia:
String ColorDark
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ciemny kolor obwódki" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgBox.ColorLight (właściwość)
- PmgBox.ColorItem (właściwość)
- Pm.ColorOper (metoda)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBox = pMe.Items("/Box");

var sColorDark = oBox.ColorDark;   // Odczyt z właściwości
oBox.ColorDark = "#808080";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.