Promotic

ColorLight - właściwość obiektu PmgBox

Opis:
Kolor zjaśnienia obwódki 3D Pmg obiektu.
Składnia:
String ColorLight
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Jasny kolor obwódki" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgBox.ColorItem (właściwość)
- PmgBox.ColorDark (właściwość)
- Pm.ColorOper (metoda)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBox = pMe.Items("/Box");
var sColorLight = oBox.ColorLight;   // Odczyt z właściwości

oBox.ColorLight = "#ffff00";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.