Promotic

Co je PROMOTIC

PROMOTIC je komplexní SCADA objektový softwarový nástroj pro tvorbu aplikací, které monitorují, řídí a zobrazují technologické procesy v nejrůznějších oblastech průmyslu.

PROMOTIC:
- Je určen pro OS Windows 11/10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-22Server a novější (podporované verze Windows viz Novinky systému PROMOTIC).
- Umožňuje efektivně vytvářet distribuované a otevřené aplikace v nejrůznějších odvětvích průmyslu.
- Je určen všem vývojovým pracovníkům a projektantům.
- Umožňuje vytvářet aplikace přesně podle požadavků.
- Poskytuje příjemné uživatelské rozhraní pro tvorbu aplikací.
- Od verze Pm8.0.0 lze provozovat systém PROMOTIC také ve freeware módu, viz PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC.


V systému PROMOTIC jsou zabudovány všechny nezbytné komponenty pro tvorbu jednoduchých i rozsáhlých vizualizačních a řídicích systémů:

- Vývojové prostředí PROMOTIC s hierarchickým stromem objektů.
- Široká nabídka objektů PROMOTIC.
- JavaScript nebo VBScript jazyk pro zápis algoritmů.
- Bohatá paleta technologických obrázků vytvořených ve vektorové SVG grafice nebo předkonfigurovaných pomocí technologie Canvas.
- Grafické objekty - elementární a komplexní velmi obecně konfigurovatelné objekty.
- Automatická konverze obrazů do HTML a XML formátu.


- Systém trendů (tzn. uchovávání hodnot s časovou známkou).
- Podpora Web technologií Internet/Intranet.
- SQL a ODBC rozhraní pro databáze.
- Zabudovaná rozhraní: XML, OPC, ActiveX, DDE.
- Komunikační ovladače pro přístup k PLC.
- Správa uživatelů, oprávnění a přihlašovací systém.
- Zabezpečení provozovaných aplikací.
- Jazykové verze PROMOTIC.
- INFO - informační a diagnostický systém.
- Elektronická dokumentace.


Vývojové prostředí PROMOTIC

Vývojové prostředí PROMOTIC je základním nástrojem tvorby aplikací v systému PROMOTIC, slouží k definování stromové struktury Pma objektů, jejich nastavení, definování algoritmů, atd.

Zabudovaný jazyk JavaScript nebo VBScript slouží pro zápis uživatelských algoritmů v událostním programování, pro přístup k metodám a vlastnostem objektů systému PROMOTIC nebo jiných softwarových aplikací. Pro projektanta to představuje neomezené možnosti vývoje aplikace.

K odladění aplikace je k dispozici informační a diagnostický INFO systém. INFO systém umožňuje prohlížení všech důležitých informací za běhu aplikace. Nabízí se možnost vzdáleného ladění běžících aplikací
- v sítích Internet a Intranet přes PROMOTIC Web
- nebo programy TeamViewer, PCAnyWhere, LapLink, CarbonCopy, atd.

Editor grafiky obrazu PmaPanel

Editor grafiky slouží k vytváření grafických obrazů aplikace - skupin libovolného počtu Pmg objektů, kterou vytvoří projektant podle svých představ výběrem z palety předdefinovaných grafických objektů. V těchto objektech lze zadat jejich statické vlastnosti, tyto vlastnosti napojit datovou vazbou a oživit tak vytvářenou vizualizaci. Napojit datovou vazbou lze všechny důležité vlastnosti Pmg objektů: Barva, Pozice, Velikost, Hodnota a mnoho dalších.

Podpora tvorby vlastních složených Pmg objektů a import/export do XML (do textových dat) přináší úsporu práce projektanta a rychlou tvorbu aplikace.

Projektant může vytvářet obrazy, které jsou standardními Windows okny, ale může definovat okna s pevnou pozicí, pevnou velikostí, okna aplikace přes celou obrazovku, bez okenních lišt nebo definovat maximální počet současně otevřených oken.

Ukázky grafických možností.

PROMOTIC a Internet

PROMOTIC umožňuje vzdálené prohlížení aplikace pomocí Web prohlížečů.

Je zpřístupněno nabízení obrazů v podobě automaticky generovaných dynamických HTML stránek, včetně zpětných zásahů a ovládání. Tyto dynamické stránky obrazů se automaticky vytvářejí ve vývojovém prostředí a jsou uchovány v datovém souboru aplikace. Z aplikace lokální tak může projektant udělat aplikaci síťovou během několika minut.

Na vzdáleném počítači je dále umožněno prohlížet v reálném čase ve Web prohlížeči průběhy trendů, zobrazovat alarmy a eventy aplikace.

PROMOTIC Web server zajišťuje přenosy dat a jejich zabezpečení pomocí konfigurace uživatelů a oprávnění.

Všechny přenosy jsou postaveny na HTTP nebo HTTPS protokolu (lehce průchozí přes firewall).

PROMOTIC a otevřenost

Systém PROMOTIC se vyznačuje zcela otevřenou architekturou systému. Zabudovaná standardní softwarová rozhraní: XML, ActiveX, ODBC, ADO, OPC, DDE, TCP/IP, Web dovolují plnou integraci systému PROMOTIC s dalšími softwarovými produkty. Díky této koncepci je například možné přímé propojení systému PROMOTIC na podnikové databáze (MS SQL, MySQL, dBase, Access, Oracle, SAP, atd.), propojení s komunikačními servery nebo s jinými softwarovými systémy.

PROMOTIC a Trendy

Součástí systému PROMOTIC je výkonný systém trendů. Umožňuje ukládání hodnot vybraných proměnných s časovou známkou buď do paměti nebo na disk počítače. Následně tyto hodnoty umožňuje zobrazovat graficky nebo tabulkově jako časové průběhy těchto proměnných nebo je získávat pro další analýzu.

- Vybrané proměnné jsou ukládány volitelně ve formátu: dBase, Access, MS SQL, MySQL, Oracle, FireBird, PostgreSQL.
- Trendy lze prohlížet v sítích Internet/Intranet i prostřednictvím Web prohlížečů.
- Lze nastavit zda hodnoty ukládat periodicky, změnově nebo jen na přání.
- V jednom prohlížeči lze prohlížet trendy z více aplikací na různých počítačích.
- Lze velmi obecně nastavovat tvarový i barevný vzhled jednotlivých průběhů.

PROMOTIC a Alarmy / Eventy

Alarm znamená signalizaci stavu, který by za běžných podmínek neměl nastat (např. překročení technologických mezí určité veličiny, výpadek komunikace, atd.). PROMOTIC má zakomponovaný systém alarmů, který:
- eviduje alarmové stavy v definovaných skupinách alarmů
- archivuje stavy
- nabízí komfortní prohlížení aktuálních alarmů s filtracemi, kvitováním, zvukovým doprovodem
- umožňuje prohlížení historii alarmů.


Event (uživatelská událost) je oznámení o provedení určité činnosti (např. zahájení, ukončení nebo úspěšnosti určitého procesu, zásah uživatele, povelování, atd.). Toto oznámení je zapisováno do souboru na disku pro pozdější prohlížení. Vytváří se tak "kronika" o průběhu dané technologie.

PROMOTIC a Komunikace

Aplikace zaměřená na monitorování a řízení technologických procesů získává nebo ukládá data z/do externích zdrojů. Zdrojem takových hodnot může být např.: databáze, PLC automat, soubor na disku, vstupní/výstupní karta do počítače, jiný server na lokálním nebo vzdáleném počítači, atd.

PROMOTIC disponuje:
- rozsáhlou množinou vlastních, vysoce parametrizovatelných komunikačních ovladačů pro automaty:
K dispozici jsou přenosy v radiových sítích a sítích GSM.
- Přes zabudovaná standardní rozhraní OPC, DDE, ActiveX je možné napojení na komunikační servery jiných firem, například: Simatic, Landis&Gyr, Honeywell, Bernecker&Reiner, Moeller, ABB, Allen-Bradley, Sauter, Unitronics, GE-Fanuc, Festo, Yokogawa, Lonworks, Lenze, AMiT, Hypel, a další.
- Pro tvorbu decentralizovaných aplikací v sítích Internet a Intranet jsou k dispozici komunikační rozhraní s protokoly TCP/IP, HTTP, XML, DCOM.

Možnosti komunikace s okolními softwarovými systémy jsou prakticky neomezené.

PROMOTIC a bezpečnost Vašich aplikací

PROMOTIC nabízí pro bezpečnost aplikací:
- Systém přihlašování uživatelů: jméno, heslo, oprávnění, přístupy lokální i síťové.
- Kontrola běhu aplikace: softwarový WatchDog
- Ochrana před zaplněním disku: cyklická struktura trendů, alarmů a eventů
- Heslování projektů ve vývojovém prostředí - ochrana uživatelského "know how"

PROMOTIC a jazykové verze

Systém PROMOTIC používá znakovou sadu Unicode, a díky tomu lze vytvářet aplikace v libovolném národním jazyce. Vnitřní texty systému jsou přeloženy do následujících jazyků:
- Ve vývojovém prostředí lze volit mezi jazyky: českým, anglickým, polským.
- V runtime lze volit pro systémové texty jazyk: česky, slovensky, anglicky, polsky, německy, rusky, francouzsky, maďarsky, atd. - viz Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.

PROMOTIC je připraven na rychlé rozšíření o další překlady.

PROMOTIC - řešení vhodné pro všechny oblasti průmyslu

- energetika (elektrárny tepelné, vodní, rozvodny, kogenerace,...)
- monitorování pohybu vozidel
- hutě (ocelářské pece, žíhací pece, koksovny, válcovací tratě, aglomerace, ...)
- ekologie (emisní monitorování, řízení odlučovačů, ČOV, odprášení, ...)
- telemetrické a řídicí systémy (vodárny, plynárny, doly, tepelné rozvody, ...)
- měření a regulace odběru energií (elektrická energie, teplo, plyn, voda ...)
- řízení potravinářských technologií (pivovary, mlékárny, cukrovary, lisovny oleje, mlýny, ...)
- tepelné hospodářství (výměníkové stanice, kotelny, ...)
- chemický průmysl
- zpracovatelský průmysl
- výuka a výzkum
- atd.


Vysoká spolehlivost provozovaných aplikací, příznivá cena systému PROMOTIC a kvalitní služby jsou pro Vás zárukou správné investice.

PROMOTIC - historie

První verze vizualizačního a řídicího systému PROMOTIC vznikla v roce 1991 pro MS-DOS, která byla úspěšně nasazena ve stovkách aplikací v průmyslu (hutě, chemický průmysl, doly, potravinářský průmysl, energetika, ekologie a mnoho dalších).
V roce 1994 firma zahájila vývoj verze PROMOTIC pro OS Windows.
Historie verzí:
- PROMOTIC verze 4 (od roku 1996)
- PROMOTIC verze 2000 (od roku 2000)
- PROMOTIC verze 6 (od roku 2002)
- PROMOTIC verze 7 (od roku 2006)
- PROMOTIC verze 8 (od roku 2009)
- PROMOTIC verze 9 (od roku 2019)

Viz Novinky systému PROMOTIC.

Vývojoví pracovníci firmy MICROSYS dále pracují na zdokonalování systému, aby i v budoucnu nabídli všem zákazníkům:
- lepší komfort vývoje aplikace
- větší úsporu práce
- těsnější integraci s ostatními softwarovými produkty
- trvalé uspokojení z práce s kvalitními, profesionálními prostředky


Systém PROMOTIC pro OS Windows je úspěšně nasazen v tisících aplikací v celé České republice i zahraničí.


© MICROSYS, spol. s r.o.