Update cookies preferences
Promotic

MS SQL Server

MS SQL Server je databázový stroj, který umožňuje ostatním programům (na lokálním počítači nebo přes síť) ukládat, zpracovávat a vyhledávat větší objemy dat. Aplikace PROMOTIC může využít SQL Server pro ukládání dat vznikajících v aplikaci, přičemž tato data mohou být později využity v téže aplikaci nebo i v jiném programu. Stejně tak lze v aplikaci PROMOTIC přistupovat k datům, které vznikají v jiném programu.
SQL Server se dodává v několika variantách. Jde o komerční produkt a je nutno dodržet příslušnou licenční politiku firmy Microsoft. Se systémem PROMOTIC lze použít jakoukoliv verzi SQL Serveru, včetně bezplatných verzí MS SQL Server Express nebo MS SQL Compact. Systém PROMOTIC může současně přistupovat i k více SQL Serverům současně.

Do databáze lze ukládat:
- objektem PmaTrendGroup, pokud v tomto objektu konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na Database MS SQL server cyclic nebo Database MS SQL server backups (zastaralé)
- objektem PmaAlarmGroup, pokud v tomto objektu konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na MS SQL databáze
- objektem PmaAdo
- objektem PmaDatabase (zastaralé) přes pojmenovaný ODBC zdroj


Další popisy k MS SQL Serveru viz:
© MICROSYS, spol. s r.o.