Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MS SQL Server

MS SQL Server je databázový stroj, umožňující ostatním programům (na lokálním počítači nebo přes síť) ukládat, zpracovávat a vyhledávat větší objemy dat. PROMOTIC aplikace může využít SQL Server k ukládání dat vznikajících v aplikaci, přičemž tato data mohou být později využity v téže aplikaci nebo i v jiném programu. Stejně tak lze v PROMOTIC aplikaci přistupovat k datům, které vznikají v jiném programu.

SQL Server se dodává v několika variantách. Jde o komerční produkt a je nutno dodržet příslušnou licenční politiku firmy Microsoft. Se systémem PROMOTIC lze použít jakoukoliv verzi SQL Serveru, včetně bezplatných verzí MS SQL Server Express nebo MS SQL Compact. PROMOTIC může současně přistupovat i k více SQL Serverům současně.

 
Do databáze lze ukládat:
- pomocí objektu PmTrend, pokud v tomto objektu konfigurátor Typ uložení je nastaven na Database MS SQL server cyclic nebo Database MS SQL server backups (zastaralé)
- pomocí objektu PmAlarmEvent, pokud v tomto objektu konfigurátor Typ uložení je nastaven na Parametry pro typ: MS SQL databáze
- pomocí objektu PmAdo
- pomocí objektu PmDatabase (zastaralé) přes pojmenovaný ODBC zdroj
 
Další popisy k MS SQL Serveru viz:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice