Promotic

ADO ConnectionString

Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider. Typické parametry jsou například poskytovatel připojení (provider), adresa serveru (server), název databáze (database), přihlašovací jméno a heslo (uid, pwd), atd. Seznam parametrů a jejich tvar je určen konkrétním ADO Provider, parametry se u jednotlivých ADO Provider liší. Nicméně z důvodu kompatability většina poskytovatelů připojení ADO Provider rozumí hlavním parametrům pod více názvy současně (např. název databáze jako database, data source, dbq, atd.).
 
Upozornění: Tvar tohoto řetězce je odlišný od většiny podobných řetězců v systému PROMOTIC, hodnota je od jména oddělena znakem "rovnítko" (=) a nikoliv "dvojtečka" (:). Údaje s přiřazenou hodnotou jsou zde odděleny středníkem, například "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;".
Konfigurátory:
Uvedené parametry nemusí platit vždy (platí pro nejběžněji používané případy), záleží na vybraném poskytovateli připojení ADO Provider.
"provider:xxx;" (nepovinné) - Určuje, který ADO Provider bude použitý k připojení k databázi. ADO Provider může být od firmy Microsoft nebo lze použít ADO Provider od jiné firmy. např. "provider=MSDASQL;"
MSDASQL (přednastaveno) - Microsoft provider pro ODBC.
SQLOLEDB - Microsoft provider pro MS SQL Server.
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 - Microsoft provider pro Access (*.MDB).
"server=xxx;" (nepovinné) - Název SQL serveru, k jehož databázi se bude připojovat. Závisí na typu SQL serveru. Název obvykle se skládá se názvu počítače (IP adresa) a názvu instance serveru, oddělené určeným oddělovacím znakem, například "server=.\SQLEXPRESS;".
"database=xxx;" (nepovinné) - Název databáze, např. "database=pm_data;".
"dsn=xxx;" (nepovinné) - Název zaregistrovaného ODBC DSN zdroje. V tom případě se už neuvádí ani server, ani database ani driver, protože všechny tyto volby už jsou součástí zaregistrovaného DSN zdroje, například dsn=pm_data;.
"driver=xxx;" (nepovinné) - Název ODBC ovladače, např. driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};.
"uid=xxx;" (nepovinné) - Jméno uživatele pod kterým se provede připojení k databázi, např. uid=pm_admin;.
"pwd=xxx;" (nepovinné) - Heslo uživatele, např. pwd=pmadmin;.
Navigace:
 
 
- ADO ConnectionString
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.