Update cookies preferences
Promotic

PARADOX

Databáze Paradox od firmy Borland

Práce s databází typu Paradox
- Zapisovat do tabulky typu Paradox lze pouze pokud je nad tabulkou definován primární klíč.
- Úspěšnost otevření tabulky typu Paradox závisí na nastavení registru Windows v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Paradox, a to hodnoty CollatingSequence. Ta může nabývat dvou hodnot: Ascii nebo International. Tato hodnota musí být nastavena podle nastavení třídicí sekvence (collating sequence) při vytvoření tabulky.
- Celkový počet sloupců v tabulce je omezen.


Do databáze lze ukládat:
- Pomocí objektu PmaAdo.
© MICROSYS, spol. s r.o.