Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PARADOX

Baza danych Paradox firmy Borland
 
Praca z bazami danych typu PARADOX
- Do tabeli typu Paradox zapis jest możliwy tylko w przypadku, kiedy w tabeli jest zdefiniowany klucz podstawowy.
- Sukces otwarcia tabeli typu Paradox jest zależny odustawienia rejestru Windows w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Paradox, od wartości CollatingSequence. Ta możenabywać dwie wartości: Ascii lub International. Wartość ta musi być ustawiona według ustawienia sekwencji sterującej (collating sequence) podczys wytwarzania tabeli.
- Ogólna ilość kolumn w tabeli jest oganiczona.
 
Do bazy danych można zapisywać:
- Przy pomocy obiektu PmDatabase.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice