Promotic

PostgreSQL

PostgreSQL (Postgres) to produkt bazodanowy klient/serwer (wersja Postgres 11 znana 6/2019). Postgres jest do dyspozycji do pobrania w pełnej wersji BEZPŁATNIE na stronie https://www.postgresql.org

Praca z bazami danych typu Postgres
- ODBC driver dostarczany z bazą danych psqlODBC umożliwia zapis czasu z dokładnoscią do milisekundy TIMESTAMP(3).
- PostgreSQL jest dostarczany tylko w 64-bitowej wersji, ale w/w ODBC driver umożliwia dostęp 32 oraz 64-bitowym wersjom systemu PROMOTIC równocześnie.


Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmaTrendGroup, jeżeli w tym obiekcie konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na Database PostgreSQL cyclic
- przy pomocy obiektu PmaAlarmGroup, jeżeli w tym obiekcie konfigurator "Typ zapisania" jest ustawiony na Baza danych PostgreSQL
- przy pomocy obiektu PmaEventGroup, jeżeli w tym obiekcie konfigurator "Typ zapisania" jest ustawiony na Baza danych PostgreSQL
- przy pomocy obiektu PmaAdo


Następne opisy dotyczące Postgres patrz:

Historia:
Pm9.00.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.