Promotic

Parametry dla typu: Baza danych PostgreSQL - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów zapisu do bazy danych PostgreSQL.
Ten typ zapisu jest korzystny przedewszystkim dla lokalnej grupy event (serwer), kiedy grupa eventów przedstawia w aplikacji miejsce, gdzie event pozycje rzeczywiście powstają oraz są zapisane do bazy danych dla potrzeb przeglądania. Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów do połączenia tabeli bazodanowej (np. z punktu widzenia ograniczenia maksymalnej wielkości). Zawsze, kiedy ilość rekordów w tabeli bazy danych przekroczy maksymalnie dozwoloną ilość rekordów, wtedy automatycznie dojdzie do usunięcia najstarszych rekordów.
W przypadku odległej grupy eventów (patrz konfigurator "Grupa odległa (klient)"), ustawia sposób pozyskania danych do przeglądarki historii poprzez udostępnianie plików. Prostszym jest w tym przypadku zastosowanie współdzielenia danych grupy eventów przy pomocy konfiguratora "Odległe połączenie poprzez Web", gdzie przeglądarka historii eventów działa automatycznie.
Konfiguratory:
Źródło danych (ConnectionString)Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch. Na przykład "Provider=MSDASQL;Driver={PostgreSQL UNICODE};Server=localhost;Port=5432;Database=pm_data;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter;"
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry do zapisu. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "par1:value1;".
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
TabelaNazwa tabeli w bazie danych, do której będą zapisywane dane.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Maksymalna ilość rekordów (-1 = nieograniczone)Maksymalna wielkość tabeli określona przez ilość rekordów. Przy przekroczeniu tego limitu zostaną usunięte najstarsze rekordy.
Wartość -1 oznacza, że maksymalna wielkość tabeli nie jest ograniczona przez ilość rekordów.

Historia:
Pm9.00.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.