Update cookies preferences
Promotic

SYBASE

Dla drivera ODBC dostarczanego z bazą danych SYBASE są ważne takie same ograniczenia jak dla ODBC drivera dla bazy danych MySQL
Patrz: MySQL.
© MICROSYS, spol. s r.o.